Duurzaam icoon

De Dutch Windwheel moet een showcase en accelerator worden voor innovatie, duurzame energieopwekking en circulaire economie. Het is de dynamische etalage voor Dutch Design & Innovation en biedt een voortdurend platform om technische en technologische innovaties zichtbaar te maken.

DutchWindwheel-duurzaam

Eerste stap in de ontwikkeling van de Dutch Windwheel is dan ook het opstarten van een innovatieprogramma, op het snijvlak van energie, water, technologie en bouwtechniek. Zo zullen de mogelijkheden worden onderzocht voor de ontwikkeling van lokale energieopwekking, een gesloten watersysteem, een smart grid en dynamisch materiaalgebruik. Een van de innovaties waarvan de toepassingsmogelijkheden worden onderzocht is de EWICON techniek, een windenergieconvertor die elektriciteit genereert uit windenergie, zonder draaiende delen. Deze toepassing maakt van de Dutch Windwheel de meest innovatieve ‘windmolen’ ter wereld.

DutchWindwheel-duurzaam2

De Dutch Windwheel is het icoon van de toekomst. Het is ontworpen voor doorgaande innovatie en hergebruik en wordt gebouwd met materialen afkomstig uit de Rotterdamse regio. Het moet bovendien een dynamisch gebouw worden dat upgradable is nadat het is gebouwd. Daarmee is het een nieuwe standaard op het gebied van smart city ontwikkeling. En een wereldwijd icoon voor duurzaamheid.